آدرس ما روی نقشه

آدرس:کارگاه: مشهد جاده کلات خلق آباد امام رضا 25 آدرس فروشگاه: بلوار پیامبر اعظم، حدفاصل پیامبر اعظم 71 و 73، فروشگاه سردخانه الکتروبهمن
تلفن: 985136513219
info@electrobahman.ir : ایمیل
09156152857,09379368949,آقای مهندس خوشنویس : موبایل
: فکس

ارتباط با ما

شما مي‌توانيد از طريق فرم زير سفارش خرید سردخانه را براي ما ارسال کنيد.

cccode