گالري تصاوير /

در اينجا تصاوير ما را مشاهده نماييد

⚜️سردخانه اندیمشک 09156152857 | الکتروبهمن انجماد⚜️

⚜️سردخانه اندیمشک...

⚜️سردخانه 500 تنی خرما شهرستان فهرج بخش دولت آباد استان کرمان⚜️ ⚜️مشتریان ما: فروشگاه مایا، فروشگاه...

⚜️سردخانه دزفول 09156152857 | الکتروبهمن انجماد⚜️

⚜️سردخانه دزفول 09156152857...

⚜️سردخانه 500 تنی خرما شهرستان فهرج بخش دولت آباد استان کرمان⚜️ ⚜️مشتریان ما: فروشگاه مایا، فروشگاه...

⚜️سردخانه بندر لنگه 09156152857 | الکتروبهمن انجماد⚜️

⚜️سردخانه بندر لنگه...

⚜️سردخانه 500 تنی خرما شهرستان فهرج بخش دولت آباد استان کرمان⚜️ ⚜️مشتریان ما: فروشگاه مایا، فروشگاه...

⚜️سردخانه اصفهان (شهریور 1401) 09156152857 | الکتروبهمن انجماد⚜️

⚜️سردخانه اصفهان (شهریور...

⚜️سردخانه مهمانداران قطار مشهد⚜️ ⚜️مشتریان ما: فروشگاه مایا، فروشگاه محسن، سازمان بنادر کشور، سازمان...

⚜️سردخانه اراک 09156152857 | الکتروبهمن انجماد⚜️

⚜️سردخانه اراک 09156152857...

⚜️سردخانه مهمانداران قطار مشهد⚜️ ⚜️مشتریان ما: فروشگاه مایا، فروشگاه محسن، سازمان بنادر کشور، سازمان...

⚜️سردخانه ایلام 09156152857 | الکتروبهمن انجماد⚜️

⚜️سردخانه ایلام 09156152857...

⚜️سردخانه 500 تنی خرما شهرستان فهرج بخش دولت آباد استان کرمان⚜️ ⚜️مشتریان ما: فروشگاه مایا، فروشگاه...

⚜️سردخانه خرمشهر 09156152857 | الکتروبهمن انجماد⚜️

⚜️سردخانه خرمشهر 09156152857...

⚜️آیس بانک 2 تنی با اوابراتور آبی⚜️ ⚜️مشتریان ما: فروشگاه مایا، فروشگاه محسن، سازمان بنادر کشور، سازمان...

⚜️سردخانه آبادان (شهریور 1401) 09156152857 | الکتروبهمن انجماد⚜️

⚜️سردخانه آبادان (شهریور...

⚜️سردخانه مهمانداران قطار مشهد⚜️ ⚜️مشتریان ما: فروشگاه مایا، فروشگاه محسن، سازمان بنادر کشور، سازمان...

⚜️سردخانه میناب 09156152857 | الکتروبهمن انجماد⚜️

⚜️سردخانه میناب 09156152857...

⚜️کارخانه سام اکسیژن واقع در شهرک صنعتی چناران⚜️ ⚜️سیستم 60- درجه کارخانه اکسیژن⚜️ ⚜️مشتریان ما: فروشگاه...

نمونه کار تیم تخصص الکتروبهمن

نمونه کار تیم تخصص...

ساخت و طراحی بهترین سردخانه های کوچک و بزرگ

ساخت و طراحی سردخانه توسط گروه حرفه ای الکتروبهمن

ساخت و طراحی سردخانه...

یکی از نمونه کارهای ساخت سردخانه توسط گروه حرفه ای الکتروبهمن

سردخانه

سردخانه

برآورد هزینه سردخانه - قیمت سردخانه | مشاوره و برآورد هزینه ساخت سردخانه کوچک و بزرگ - 09156152857