بازسازی کمپرسورها - طراحی و احداث سردخانه

بازسازی کمپرسورها - طراحی و احداث سردخانه

زمانیکه یک کمپرسور بازسازی می گردد، تمامی قطعات از آلودگی ها پاک می شود. و در صورت نیاز بازسازی بر روی آن انجام می گیرد. تا به تلورانس مجاز برسد.

بازسازی کمپرسورها

تعمیر کمپرسور

بازسازی کمپرسورها

زمانیکه یک کمپرسور بازسازی می گردد، تمامی قطعات از آلودگی ها پاک می شود. و در صورت نیاز بازسازی بر روی آن انجام می گیرد. تا به تلورانس مجاز برسد. اگر یک قطعه نتواند بازسازی یا تعمیر شود که به دلیل خوردگی زیاد است، از قطعات نو استفاده می شود. افزایش اصطکاک به دلیل قطعات نامناسب می تواند باعث خوردگی زیاد شود. که سر انجام باعث خرابی کمپرسور می شود. تمامی قطعات مطابق استانداردهای OEM بررسی می شوند. و کمپرسور تعمیر و بازسازی شده تا به راندمان و کارکرد قبلی باز گردد.

بیشتر بخوانید: چرا کمپرسورها خراب می­ شوند؟

پروسه بازسازی کمپرسور

پروسه بازسازی کمپرسور

بیشتر بخوانید: چرا دانفوس را برای CO2 انتخاب کنیم؟

پروسه منحصر به فرد و پیچیده بازسازی کمپرسور ما شامل گام های زیر است:

1. روغن کمپرسور به صورت کامل از کمپرسور درین می گردد.

2. سپس تمانی قطعات کمپرسور جدا گشته و تمامی قطعات و پوسته کمپرسور مورد بازرسی قرار می گیرد.

3. سطوح نشستن واشرها و سوراخ ها مورد بازرسی قرار می گیرند.

4. تمام قطعات حساس مانند رینگ های پیستون، سیل ها، بوش ها، سوپاپ های ساکشن و دیسچارج با قطعات نو تعویض می گردند.

5. ولو پلیت ها در صورت نیاز سنگ مغناطیس می خورند. و گرنه جهت سیل کردن مناسب تعویض می شود. و سوپاپ ها و فنرها نیز تعویض می گردند.

6. میل لنگ، پیستون ها، شاتون ها و لایی های سیلندر تمیز شده مورد بررسی قرار می گیرند. تا تلورانس های OEM را پوشش دهند. اگر یک قطعه، تلورانس را پوشش ندهد، با یک قطعه جدید تعویض می گردد.

7. سیلندرها از لحاظ آسیب به صورت چشمی و با داخل سنج مورد بازرسی قرار می گیرند. تا نشستن رینگ ها مطابق مقادیر مجاز باشد.

8. سیم پیچ کمپرسور تست می شود. استاتورهایی که لاک آنها آسیب دیده یا تست آنها نشانگر وجود مشکل است، دوباره سیم پیچی می گردند.

9. اویل پمپ (پمپ روغن) به صورت چشمی و ابعادی چک می شود. و مونتاژ شده و فشار و جریان روغن تست می گردد.

10. کمپرسور دوباره با تورک متر مونتاژ می گردد. بلافاصله بعد از تست کمپرسور، تست فشار با ازُت انجام می گیرد و نشتی تست می گردد.

11. بعد از تست نشتی، کمپرسور دوباره با روغن مناسب شارژ می گردد.

12. شرایط کارکرد کمپرسور و آمپر مصرفی در چک لیست کمپرسور درج می گردد.

در طول پروسه بازسازی، تکنسین های ما از دیتاشیت ها برای انتخاب تورک ها و تلورانس های مناسب استفاده می کنند. تا کمپرسور بهترین شرایط  کارکرد را داشته  باشد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×
×

چطور میتونم کمکت کنم؟