• الکترو بهمن تجهیز انواع سردخانه مشهد

ساخت سردخانه صنعتی، زیر صفر، بالای صفر، کوچک- سردخانه - 09156152857