• سردخانه الکتروبهمن - 09156152857,09379368949

سردخانه در مشهد - ساخت سردخانه | احداث سردخانه | سردخانه صنعتی | سردخانه میوه