کمپرسور سردخانه

کمپرسور سردخانه

1400/9/19 216 0

کمپرسور سردخانه

وظیفه کمپرسور در سردخانه چرخاندن مبرد در سیکل تبرید می باشد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر