• ✅سردخانه آستارا 09156152857 - الکتروبهمن

✅مشتریان ما: فروشگاه مایا، فروشگاه محسن، سازمان بنادر کشور، سازمان گوشت کشور، شرکت میهن، شرکت گلرنگ، دیلی مارکت، فروشگاه جانبو، فروشگاه افق کوروش، وین مارکت✅✅همکارانی که پروژه های خود را به ما سپردند: شرکت سهام سرما، شرکت انجماد سیستم، شرکت تجهیز فرایند، شرکت فریدونی، تجهیزات فروشگاهی بهسرما، صنایع برادران حقیقی✅ ✅شماره تماس: 09156152857 ✅آدرس سایت: https://www.electrobahman.ir/