چیلر چیست؟ - کاربرد و انواع چیلر - الکترو بهمن

چیلر چیست؟ - کاربرد و انواع چیلر - الکترو بهمن

چیلر یک دستگاه پر سر و صدا است و یکی از دستگاه هایی می باشد که برای تهویه بسیار خوب عمل میکند.

چیلر چیست؟ کاربرد و معرفی انواع چیلرها

 

 چیلر چیست؟

برای تعریف چیلر باید گفت که چیلر یک دستگاه پر سر و صدا است و یکی از دستگاه هایی می باشد که برای تهویه بسیار خوب عمل میکند. در واقع کار چیلر؛ این دستگاه بزرگ، خنک کردن و فراهم آوردن دمای مناسب برای دستگاه های سیستم تهویه است. چیلر این عمل را با تولید کردن سرما انجام نمی دهد بلکه با تولید گرما است بنابراین مایع سرد شده توسط چیلر دوباره به چرخه بر می گردد و دوباره مورد استفاده قرار میگیرد در نتیجه ی توضیحات بالا می توان گفت چیلر ها دستگاه های حذف گرما هستند.
 
چیلر چیست 
 
یکی از وظایف و کارهایی که چیلرها انجام می دهند خنک کردن آب مورد نیاز سیستم های سرمایشی است آبی که توسط چیلرها خنک می شود در فن کویل ها مورد استفاده قرار می گیرد از چیلرها در صنایع مختلف استفاده می شود و کارآیی بسیاری دارند از جمله :در هر صنعتی برای پایین آوردن دمای آب استفاده می شود.
 
ﭼﻴﻠﺮ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﺮﻳﺪ در ﮔﺮوه ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﺮاي رﻓﺎه و آﺳﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎﻧ ﻬﺎ و در ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮاي ﺳﺮدﺳﺎزي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. آب ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن در ﭼﻴﻠﺮ ﺑﻪ ﻛﻤک ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي راﺑﻂ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع و ﻫﻮاﺳﺎز ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺟﺬب ﮔﺮﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﭼﻴﻠﺮ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﮔﺮدش داﺋﻤﺎً ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد.
 
 

کاربرد چیلر:

چیلر در دو حوزه ی متفاوت کاربرد دارد: 1-تهویه مطبوع 2:-صنعتی
 
 کاربرد چیلر

تهویه مطبوع: سیستم تهویه مطبوع بیشتر به خنک نگه داشتن و کنترل رطوبت در  ساختمان های وسیع یاتجاری و اداری باز می‌گردد هوای سرد خارج  شده از فن کویل، هواساز و یا اِیر کولر که  با آب سرد چیلر تغذیه می شوند، نسبت به کولر آبی و کولر گازی هوای مطبوع تری  دارد. چون رطوبت کمتری دارد و  هوای خشکی را  تولید نمیکند در نتیجه چیلر شرایط متعادل تری را ایجاد می کند. از  چیلر جهت سرمایش در تهویه مطبوع تابستانی در پروژه‌ های مسکونی، تجاری – فرهنگی و ... استفاده می‌شود.
 

مصارف صنعتی: برای حفظ دمای ابزار آلات و دستگاه ها هنگام فرآیند و مکانیزم ها استفاده می‌شود  و چیلر معمولاً روی پشت بام یا در زیرزمین نصب می شود. و بیشترین نقش را در  تأمین سرمای ساختمان در فصل تابستان دارد.
 

انواع چیلر:

1:چیلر تراکمی
2:چیلر جذبی
 
چیلر 
 
چیلر تراکمی:چیلر تراکمی همان طور که از اسمش مشخص است بر اساس تراکم گاز مبرد سرمایش را انجام می دهد به این شکل که فشار گاز از طریق کمپرسور افزایش می یابد و وارد کندانسور می شود و حرارتش از دست می دهد و به مایع تبدیل می شود و سپس از طریق شیر انبساط وارد اواپراتور می شود و گرمای اواپراتور را می گیرد درنتیجه آب سرد می شود و وارد چیلر می شود.
 
 
 مقاله آموزشی: سردخانه فریونی چیست
 

چیلر تراکمی اجزای مختلفی دارند که مهمترین آن ها عبارتند از:

کمپرسور، کندانسور، اواپراتور، شیر انبساط، لرزه گیر، تابلو برق
 

انواع چیلر تراکمی:

 

چیلر تراکمی هواخنک

ساختار کندانسور از یک مبدل حرارتی و تعدادی فین تشکیل شده است که مبرد اصلی به واسطه آن خنک می شود. چیلرهای هوا خنک معمولا در مناطقی که رطوبت بالایی دارند استفاده می شود.

چیلر تراکمی آب خنک

کندانسور به وسیله آب خنک می شود که آن نیز یک مبدل پوسته و لوله تشکیل شده است که معمولا مبرد اصلی پوسته و آب خنک کننده در لوله ها جریان دارد.
 
چیلر جذبی

چیلر جذبی

چیلر تراکمی و چیلر جذبی هردو بریک مبنا ی یکسانی هستند. اما یک تفاوت دارند که این تفاوت در چیلر جذبی به این شکل می باشد بخار آب پس از اواپراتور، توسط مایعی مانند لیتیوم بروماید جذب می‌شود. محلول مایع جذب کننده و آب به وسیله پمپ به مولد حرارتی انتقال می‌یابد. سپس این محلول گرم می‌شود و در نتیجه، آب محلول، بخار شده و وارد کندانسور می‌شود. بقیه سیکل همانند سیکل تراکمی انجام می‌گیرد.
 
 مقاله آموزشی:  تونل انجماد چیست؟

اجزای مهم چیلر جذبی عبارتند از:

جذب کننده، مولد بخار، کندانسور، اواپراتور، شیر انبساط، لرزه گیر، تابلو برق
 

انواع چیلر جذبی:

 

چیلرهای جذبی تک اثره

چیلر جذبی تک اثره که شامل یک کندانسور یک ژنراتور، ابزوربر اواپراتور و پمپ ها می­ باشد. منبع گرمایی چیلرهای تک اثره بخار کم فشار یا آب گرم می باشد بازده پایینی دارند اما قیمت مناسب تری نسبت به مدل های دیگری دارد. به خاطر بخار فشار پایین و آب گرم استهلاک کمتری دارد.

چیلرهای جذبی دواثره

چیلر جذبی دو اثره همان اجزای چیلرهای جذبی تک اثره می­باشند که دارای ژنراتور و مبدل حرارتی اضافی می­باشد و عملیات تغلیظ در آن ها طی دو مرحله انجام می گیرد.

مزایای استفاده از چیلر های جذبی:

1: کم بودن صدا و ارتعاشات

2:صرفه جویی در هزینه برق

3:صرفه‌جويی در مصرف انرژی الکتريکی
 
انواع چیلر 
 

 به چه دلیلی از چیلر خانگی و صنعتی استفاده می شود؟

 
 1:در محیط های بسیار بزرگ کار آیی دارند
 
2:بودن یک دستگاه چیلر در محیط های بزرگ بسیار باصرفه تر لز وجود اسپیلیت و یا کولرهای گازی می باشد.
 
3:چیلرها تابلو کنترل‌ های بسیار مجهزی دارند که کنترل سرما یک ساختمان را راحت تر می کند.
 
چیلر 
 

گردش آب در چیلرها:

در چرخه اول هوای سرد از طریق یک یا چند هواساز در فضای ساختمان توزیع می گردد. در این قسمت هوای سرد گرمای موجود را که توسط گرما تبشی و ساکنین و... ایجاد شده است را جذب می کند و باعث بالا رفتن دما می شود. همچنین گرمای نا محسوس و رطوبتی که از طریق نفوذ هوا، ساکنین و تجهیزات حرارتی موجود در ساختمان به هوای محیط افزوده می گردد نیز از طریق همین هوای سرد جذبی می گردد و در نتیجه رطوبت ویژه آن افزایش می یابد.

در چرخه دوم، هوای توزیع شده در ساختمان به سمت هواساز برگشته و با درصدی از هوای تازه مخلوط می گردد. مخلوط هوای تازه و برگشتی از روی کویل سرمایی که داخل آن آب چیلد در حال گردش است، عبور می کند. در کویل سرمایی، محتوای گرما و رطوبت هوا کاهش پیدا کرده و دوباره جهت توزیع هوا در محیط آماده می شود.
 
چیلر 
 
هنگامی که آب چیلد در داخل کویل سرمایی هواساز به صورت جریان مخالف با هوای خارج کویل تبادل حرارت می یابد، دمای آن هنگام خروج از کویل بین ۸-۱۶ درجه فارنهایت نسبت به آب ورودی به کویل افزایش می یابد. آب چیلد برگشتی از اواپراتور چیلر با مبرد اصلی تبادل حرارت انجام داده و دمای آن کاهش می یابد و پس از انجام فرایند خنک سازی از چیلر به سمت هواساز هدایت می گردد.

در چرخه سوم گرمای حاصل از کار انجام شده توسط کمپرسور بر روی مبرد به محتوای گرمایی آب چیلر اضافه می گردد. البته مقدار این گرما با بازده کمپرسور ارتباط مستقیم دارد. مجموع این گرما به واسطه تبادل حرارت با سیال دیگری که عمدتا آب یا هوا می باشد، در کندانسور دفع می شود.

فضای مورد نیاز برای نصب چیلر:

با توجه به ظرفیت چیلر فضای مورد نیاز متفاوت می باشد. اما برای نصب چیلر تراکمی آب خنک فضایی 2تا 15 متر مربع لازم می باشد ما فضای لازم برای چیلرهای جذبی 1.5 تا 2برابر چیلرهای تراکمی می باشد.
 
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×
×

چطور میتونم کمکت کنم؟